target.jpg

Productieleider

Image

Productie Leider

Als productieleider wil je het productieapparaat en je medewerkers optimaal inzetten met het oog op meer productiviteit en meer tevreden klanten. Hiervoor heb je twee soorten informatie nodig: onmiddellijke terugkoppeling en feitelijke informatie op langere termijn.

Onmiddellijke terugkoppeling

Je wil op elk moment van de productiecyclus op de hoogte zijn van het rendement en de kwaliteit. Je hebt nood aan onmiddellijke en heldere feedback terwijl het productieapparaat draait.

Prognose op basis van feiten

Bovendien wil je inzicht krijgen in de tendensen en evoluties binnen jouw productieapparaat zodat je kan anticiperen op veranderingen.

In de praktijk

Wij bouwen diverse controle- en meetpunten in het volledige productieproces in. De automatische koppelingen met de machines zorgen voor een directe input en zuivere data die door onze software snel omgezet worden in duidelijke informatie.

Op basis van de objectieve en transparante rapportering die onze software oplevert, zal je de juiste beslissing kunnen nemen op het juiste moment.

Effectieve verbruiken en productspecificaties worden in detail weergegeven. Dat is informatie die je nodig hebt om kostenefficiënte maatregelen te nemen. Afwijkingen in planning en productie komen in geen tijd aan de oppervlakte dankzij de onmiddellijke terugkoppeling. Dit zorgt voor een betere bijsturing van het personeel en het productieapparaat.

Onze software maakt het bovendien makkelijker om te voldoen aan klant-specifieke wensen. De vele ingebouwde routines leveren een aanzienlijke tijdswinst op die kan omgezet worden naar een kwalitatiever eindproduct en een performantere productie.

De open interface met de machines laat toe om de stroom aan informatie automatisch te capteren en interpreteren. Bovendien worden de kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) voortdurend getoond waardoor zelfcontrole op de werkposten een feit is. Meer controle van de werknemers is er ook dankzij de permanente evaluatie van het tijdsgebruik en rendement.

Dankzij onze software weet je wat er gebeurt op basis van onmiddellijke feedback over het actueel draaiende productieproces, maar ook op basis van inzichten in tendensen en evoluties van dat proces. Aan de hand van die kennis en informatie zal je accuraat en efficiënt de afdeling kunnen leiden. Je kan op tijd produceren volgens de wensen van de klant met minder inspanningen en meer doorzicht.

Waarom Orbitus?

  • Uniek & efficiënt grafisch planningsbord – glashelder en eenvoudig
  • Volledige integratie tussen planning, werkvloer en magazijn – data integratie ten top.
  • MES & WMS binnen dezelfde database voor maximaal rendement en traceability – alle data onmiddellijk toegankelijk
  • Real time rendementsmeting en rapportering door directe machinekoppeling voor automatische datacaptatie – correcte en onafhankelijke data met weinig inspanning
  • Sterke integratie met ERP – nauwe interfacing met SAP
  • Meer dan 10 jaar ervaring binnen diverse industriële omgevingen

Meer over ons
Neem vrijblijvend contact op