target.jpg

Planner

Image

Planner

We hoeven je niet te vertellen dat een productieproces een complex gebeuren is. Rendabel produceren lukt dan ook alleen als je alle stappen in het proces onder controle hebt en dat vereist accurate kennis en informatie. De juiste software zal deze informatie voor je stroomlijnen en helder maken. Laat de computer het moeilijke werk doen en hou zelf cruciale tijd over om comfortabel te produceren aan een zo laag mogelijke kost.

Flexibele planning en gecontroleerde productie

Om een complex productieproces in goede banen te leiden moet je een perfect overzicht hebben van het volledige proces. Loopt het wel zoals gepland? Moet je ergens bijsturen? Je hebt dus nood aan een transparante en flexibele planning.

Onze software biedt je de noodzakelijke helicopterview. Op basis van correct cijfermateriaal dat bovendien sneller beschikbaar is, kom je tot nieuwe inzichten en ben je in staat om flexibel aanpassingen door te voeren. Zelfs last minute!

Informatie over bijvoorbeeld aanpassingen in de voorraad is onmiddellijk beschikbaar. Als er zich nu nog onaangename verrassingen voordoen, dan zit je er meteen bovenop, want je hebt alles onder controle, van a tot z.

Vlotte communicatie

Vlotte communicatie is een cruciale bouwsteen in het productieproces. En dit in twee richtingen. Aan de ene kant moet je de planning natuurlijk snel en efficiënt doorgeven aan de productie. Aan de andere kant wil je ook feedback snel en efficiënt verwerken.

Onze software creëert een verhoogde transparantie in de planning en die maakt een veel efficiëntere communicatie mogelijk tussen de verschillende afdelingen. Cijfers en resultaten zullen sneller en breder beschikbaar zijn waardoor je op basis van feedback van zowel productie als verkoop snel en doordacht de planning kan bijsturen.

Manueel werk geneutraliseerd

Manueel werk vreet tijd en slorpt de aandacht van de planner op. Minder manueel werk betekent minder fouten en aanzienlijke tijdswinst. Onze software automatiseert tijdrovend manueel werk zodat je als planner je aandacht volledig kan richten op de planning. Dit resulteert in meer efficiëntie en meer tevreden klanten.

Processen op de rails

De software legt ongeschreven processen vast en verankert ze in de dagelijkse werking. De ‘bill of material’ of ‘opbouw van het recept’ consulteren, evalueren en bijsturen wordt eenvoudig.

Op die manier hou je als planner de vinger aan de pols en kan je waar nodig snel en correct bijsturen. Dankzij deze flexibiliteit kan het bedrijf sneller op veranderende klantenbehoeftes inspelen en een concurrentieel voordeel realiseren.

Grondstofvoorraad optimaliseren

Voorraadbeheer vormt een essentieel onderdeel van het productieproces. Je wil geen tekort, maar ook geen overschot, want beide kosten de organisatie handen vol geld.

Onze ‘component manager’ regelt de grondstofvoorraad accuraat. Bovendien kijkt hij automatisch uit naar kostenverlagende alternatieven. Mede dankzij de optimale grondstofvoorraad produceer je aan een zo laag mogelijke kost.

Waarom Orbitus?

  • Uniek & efficiënt grafisch planningsbord – glashelder en eenvoudig
  • Volledige integratie tussen planning, werkvloer en magazijn – data integratie ten top.
  • MES & WMS binnen dezelfde database voor maximaal rendement en traceability – alle data onmiddellijk toegankelijk
  • Real time rendementsmeting en rapportering door directe machinekoppeling voor automatische datacaptatie – correcte en onafhankelijke data met weinig inspanning
  • Sterke integratie met ERP – nauwe interfacing met SAP
  • Meer dan 10 jaar ervaring binnen diverse industriële omgevingen

Meer over ons
Neem vrijblijvend contact op